"Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija", SIA

Ģimnāzijas 28-2, Daugavpils, LV-5401

65423817